Article

ST Yükselmeli Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Stent Trombozunu Öngörmede Trombosit-Lenfosit Oranının Kullanışlılığı

Mustafa Oylumlu, Abdulkadir Yıldız, Murat Yüksel, Ahmet Korkmaz, Mesut Aydın, Mehmet Zihni Bilik, Mehmet Ata Akıl, Sıddık Ülgen

Pages: 81-85 DOI: 10.4274/khj.88597
0 396

Anestezi Altında Karotis Endarterektomi ile Karotis Arter Stentin Karşılaştırmalı Sonuçları: Retrospektif Analiz ve Litaratürün Gözden Geçirilmesi

Murat Günday, Mehmet Özülkü, Tonguç Saba, Erkan Yıldırım, Rafi Doğan, Ayşe Canan Yazıcı

Pages: 86-90 DOI: 10.4274/khj.83803
0 360

Semptomu Olan Yüksek Riskli Hastalarda Karotis Arter Stentleme: Tek Merkez Deneyimi

Ahmet Çağrı Aykan, İlker Gül, Tayyar Gökdeniz, Ezgi Kalaycıoğlu, Turan Turhan, İhsan Dursun, Engin Hatem, Mustafa Çetin, Şükrü Çelik

Pages: 91-94 DOI: 10.4274/khj.6734
0 571

Serum Visfatin Seviyesi ve Koroner Arter Hastalığı

Mete Gürsoy, Egemen Duygu, Abdulkadir Faruk Hökenek, Füsun Gülcan, Barbaros Kınoğlu

Pages: 95-99 DOI: 10.4274/khj.00710
0 394

Septal Defektlerin Perkütan Yolla Kapatılması; Tek Merkez Deneyimi

Rezzan Deniz Acar, Müslüm Şahin, Mustafa Bulut, Burak Öztürkeri, Mehmet Fatih Yılmaz, Mustafa Yıldız, Muhsin Türkmen, Cevat Kırma

Pages: 100-104 DOI: 10.4274/khj.6808
0 399

İzole Koroner Arter Ektazilerinde Serum Ürik Asit ve C-reaktif Protein Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Aydın Rodi Tosu, Mustafa Yurtdaş, Mahmut Özdemir, Murat Selçuk, Nesim Aladağ, Yemlihan Ceylan, Tayyar Akbulut, Yüksel Kaya

Pages: 105-109 DOI: 10.4274/khj.36036
0 425

Bir Bölge Dal Hastanesinin Minimal İnvazif Kalp Cerrahisi Deneyimleri

Tanıl Özer, Murat Yücel, İlker Mataracı, Muhammet Onur Hanedan, Ufuk Sayar, İzzet Emir

Pages: 110-113 DOI: 10.4274/khj.85570
0 522

Merkezimizde Miyokardiyal Köprüleşmenin Anjiografik Sıklığı

Muhammed Oylumlu, Adnan Doğan, Mehmet Ali Astarcıoğlu, Murat Karamanlıoğlu, Mehmet Özgeyik, Celal Kilit, Taner Şen, Basri Amasyalı

Pages: 114-117 DOI: 10.4274/khj.64936
0 611

Kombine karotid endarterektomi ve koroner baypas cerrahisinde deneyimlerimiz

Bayram Yılmazkaya, Sami Gürkahraman, Alaa Hi̇jazi̇, Murat Erci̇şli̇, Deniz Demi̇r, Aytekin Yeşi̇lay

Pages: 124-127 DOI: 10.4274/khj.09825
0 444

Yüzey Elektrokardiyografiden Saptanan P Dalga Dispersiyonu ve Atriyal Fibrilasyon

Banu Şahin Yıldız, Alparslan Sahi̇n, Mustafa Yıldız

Pages: 128-130 DOI: 10.4274/khj.5244
0 501

Penetran Kardiyak Yaralanmaların Kalp Akciğer Pompası Olmayan Bir Hastanede Cerrahi Tedavisi

Yusuf Karaveli̇oğlu, Emrah Ereren, Ali Kemal Erenler, Adem İlkay Di̇ken, Adnan Yalçınkaya

Pages: 131-134 DOI: 10.4274/khj.5201
0 461

Sol Ventrikülde Mid-Kaviter Gradiyente Neden Olan Yalancı Tendon

Özlem Özcan Çelebi̇, Savas Çelebi̇, Okan Gülel

Pages: 138-139 DOI: 10.4274/khj.5184
0 478

Kronik Total Oklüzyon (KTO) Girişiminin Nadir Bir Komplikasyonu: Korsair Mikro-Kateter Ucunun Kılavuz Tel ile Delinmesi

Müslüm Şahi̇n, Serdar Demi̇r, Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, Mehmet Muhsin Türkmen

Pages: 140-142 DOI: 10.4274/khj.5143
0 390

Sol Atriyumun Primer Benign Schwannomu

Selim Aydın, Fırat Hüsnü Altın, Yücesin İsmail Arslan, Aybanu Gökçen Tuygun, Fikri Yapıcı

Pages: 143-144 DOI: 10.4274/khj.4988
0 425

Surgical Treatment of Device Related Complications in Congenital Heart Diseases Treated with Percutaneous Modalities

Ahmet Barış Durukan, Emrah Ereren, Hasan Alper Gürbüz, Lawand Qaradaghi̇

Pages: 148-150 DOI: 10.4274/khj.5098
0 382

Original Image

Arkus Aortanın Sakküler Anevrizması

Yusuf Karaveli̇oğlu, Emrah Ereren, Adnan Yalçınkaya, Adem İlkay Di̇ken

Pages: 151 DOI: 10.4274/khj.5014
0 403

Letter to the Editor

Jet Lag, Kalp Hızı ve Melatonin

Mustafa Yıldız, Banu Şahin Yıldız

Pages: 152 DOI: 10.4274/khj.4858
0 1489