Article

İzole Aort Kapak Replasmanı Yapılan Hastalarda Postoperatif Beyaz Küre Artışı Mortalite Belirtecidir

Mehmet Kalender, Mehmet Taşar, Ata Niyazi Ecevi̇t, Okay Guven Karaca, Ahmet Nihat Baysal, Salih Sali̇hi̇

Pages: 163-166
0 690

Uygun ve Uygunsuz ICD Şoklamalarının Latent Klinik Sonuçları

Efe Edem, Mustafa Ozan Gürsoy, Mustafa Türker Pabuccu, Sedat Taş, Yusuf Can, Ümit İlker Teki̇n, Ahmet Ozan Kınay, Mehmet Akif Çakar, Özgür Aslan, Hüseyin Gündüz

Pages: 167-171
0 373

Sağlık Çalışanlarında Gece Nöbetinin Sağ Kalp Fonksiyonları Üzerine Etkisi

Dursun Çayan Akkoyun, Aydın Akyüz, Şeref Alpsoy, Ümit Şener, Birol Topçu

Pages: 172-175
0 418

P Dalga Dispersiyonunun İnfarkt İlişkili Aater Açıklığını Saptamadaki Prediktif Değeri

Ümmü Tas, Sedat Taş, Efe Edem, Barış Ünal, Zülkif Tanrıverdi̇, Mustafa Türker Pabuccu, Muhammed Murat Necati Aksoy, Sabiye Yılmaz, Saadet Demi̇rtaş, Özhan Göldeli̇

Pages: 176-183
0 456

Lomber Disk Operasyonuna Bağlı Komplike İliyak Damar Yaralanması

Gülen Sezer Alpteki̇n, Serhat Hüseyi̇n, Volkan Yüksel, Ahmet Coşkun Özdemi̇r, Suat Canbaz

Pages: 187-188
0 414

Göğüs Ağrısına Yol Açan Tek Koroner Arter Anomalisi

Çağdaş Akgüllü, Sefa Sural, Ufuk Eryılmaz, Hasan Güngör, Cemil Zencir

Pages: 192-194
0 313

Ebstein Anomalisi Olan Bir Hastada Carpentier Yönteminden Modifiye Edilen Yeni Bir Cerrahi Onarım

Mustafa Karaçelik, Cengiz Sert, Selim Özenç, Hakan Köksal, Yalçın Güvenli, Cengiz Özbek

Pages: 195-197
0 348

Original Image

Girişimsel Kardiyolojide Temel Kural: Gitmiyorsa İtme, Gelmiyorsa Çekme

Soe Moe Aung, Ahmetahmet Güler, Can Yücel Karabay, Yeliz Güler, Cevat Kırma

Pages: 198
0 293

Masif Pulmoner Emboli ve Ölüme Yol Açan Sağ Kalp Trombüsü

Ruken Bengi Bakal, Gökhan Kahveci, Nihal Özdemir

Pages: 200
0 281

Letter to the Editor

Bayan Olguda Clopidogrel Kullanımı ile İlişkili Akut Artrit

Banu Şahin Yıldız, Nazire Baskurt Aladağ, Alparslan Sahin

Pages: 202
0 270