Özlem Özcan Çelebi̇, Savas Çelebi̇, Okan Gülel

Anahtar Kelimeler: Ekokardiyografi, yalancı tendon; sol ventriküler obstruksiyon

Özet

Kalp boşlukları içinde yalancı tendonlar çoğunlukla anatomik varyasyon olarak kabul edilmekle beraber nadiren kardiyak aritmilere ve üfürüme neden olabilir. Bildiğimiz kadarıyla, sol ventrikül içinde obstrüksiyona neden olan yalancı tendon olgusu şu ana kadar bildirilmemiştir.