Celal Ki̇li̇t, Ahmet Aksoy, Tayfun Aydın, Nail Si̇rek

Anahtar Kelimeler: İç karotid arter darlığı, karotid dolaşımı geçici iskemik atak; karotid endarterektomi; stentler

Özet

Karotis arterinin aterosklerozu, inmenin temelindeki asıl fizyopatolojik mekanizmayı oluşturduğundan tedavi stratejisi karotis atardamar darlığını gidermeye odaklanmıştır. Günümüzde karotis endarterektomi ve karotis atardamar stentlemesi, karotis atardamar hastalıklarında tedavi seçenekleri olarak uygulanmaktadır. İki hafta önce geçici iskemik atak geçiren ve her iki iç karotis atardamarında %90'nın üzerinde darlık saptanan 61 yaşındaki erkek hastaya Kalp Damar Cerrahisi, Kardiyoloji ve Nöroloji ortak konseyi sonucu iki aşamalı revaskülarizasyon işlemi uygulanmasına karar verildi. Karotis endarterektomiye bağlı mortalite riskinin yüksek olarak değerlendirilmesi üzerine öncelikli olarak semptomatik sol iç karotis atardamarına karotis atardamar stentlemesi uygulandı. Emboli koruma cihazı olarak proksimal blokaj sistemi (Mo.Ma®) tercih edildi. Sol iç karotis atardamarına stent yerleştirilmesinden 4 hafta sonra sağ iç karotis atardamarına ultrason eşliğinde derin ve yüzeyel servikal ağ blokajı uygulanarak karotis endarterektomi operasyonu yapıldı. Her iki işlem esnasında kalıcı nörolojik hasar oluşmadı. Operasyon sonrası 1. ve 6. ay kontrollerinde de hastada yeni nörolojik hasar izlenmedi. Biz operasyon riski yüksek iki taraflı ciddi iç karotis atardamar darlığı olan olgumuzda iki aşamalı revaskülarizasyon tedavisi uygulayarak etkin ve güvenli bir şekilde iki taraflı iç karotis atardamar darlıklarının tedavisini gerçekleştirdik.