Banu Şahin Yıldız, Alparslan Sahi̇n, Mustafa Yıldız

Keywords: Electrocardiography, P wave dispersion; atrial fibrillation

Abstract

P dalgası dispersiyonu; farklı yüzey elektrokardiyogram derivasyonlarından kaydedilen en uzun ve en kısa P dalgası arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. Yüzey elektrokardiyogramından ölçülen P dalgası dispersiyonu, sol atriyal genişlemeyi ve bozulmuş iletiyi yansıtmaktadır. P dalgası dispersiyonu ve maksimal P dalgası süresi atriyal kasın aktivasyonunu göstermektedir ve temel olarak uyarılan doku miktarına bağımlıdır. Bu iki parametre, homojen olmayan ve süreksiz atriyal iletimle karakterize olan atriyal fibrilasyon gelişimi riskinin değerlendirilmesinde kullanılmaktadırlar. P dalgası dispersiyonunun; sol atriyum boyutlarında ve uyarı iletim hızındaki değişime neden olan, otonom sinir sistemi aktivasyonundan etkilendiği gösterilmiştir. P dalgası dispersiyonunun klinik anlamlılığı başta paroksismal atriyal fibrilasyon olmak üzere birçok klinik durumda gösterilmiştir. Bu derlemenin amacı P dalgası dispersiyonu ile atriyal fibrilasyon ilişkisini incelemektir.