Selim Aydın, Fırat Hüsnü Altın, Yücesin İsmail Arslan, Aybanu Gökçen Tuygun, Fikri Yapıcı

Anahtar Kelimeler: Schwannom, kardiyak tümör; transözofageal ekokardiyografi

Özet

Kardiyak kökenli schwannom kalbin nonmiksomatöz tümörleri arasında en nadir görülenlerdendir. Altmış dört yaşında erkek hasta bir yıldan beri olan nefes darlığı şikayeti ile başvurdu. Transtorasik ekokardiyografide dejeneratif ileri mitral yetmezlik saptandı. Perioperatif transözofageal ekokardiyografide sol atriyumda kitle görüldü. Tümör tamamen rezeke edildi ve mitral ring anuloplasti yapıldı. Histopatoloji sonucu benign schwannom olarak geldi. Schwannomlar diğer kardiyak patolojiler için açık kalp cerrahisi yapılan hastalarda da saptanabilecek kardiyak kitlelerdendir.