Yusuf Karaveli̇oğlu, Emrah Ereren, Ali Kemal Erenler, Adem İlkay Di̇ken, Adnan Yalçınkaya

Anahtar Kelimeler: Kalp yaralanması, kardiyak tamponad; kesici alet yaralanması; ateşli silah yaralanması

Özet

Penetran kalp yaralanmaları, travma çeşitleri arasında en öldürücü olanlardır. Penetran kalp yaralanmalarına uygun yaklaşımda erken tanı, acil serviste (AS) doğru müdahale, erken resüsitasyon ve acil cerrahi müdahale önemlidir. Biz bu çalışmamızda hastanemizde açık kalp cerrahisi yapılmaya başlanmasından önceki 1 yıl içerisinde, penetran kardiyak yaralanma ile AS'ye getirilen beş hastayı retrospektif olarak inceledik ve kardiyopulmoner by-pass yapılamadığı durumlarda bile, erken ve doğru cerrahi müdahalenin sağkalım üzerine olan önemini vurgulamayı amaçladık. Çalışmaya alınan hastaların ortalama yaşı 26 (17-42) yıl idi ve tümü erkekti. İki hasta AS'ye kardiyak arrest olarak getirilmişti ve bu hastalar kurtarılamadı. Üç hasta ise AS'ye kardiyojenik şok ile getirildi ve bu hastaların tümü ameliyat sonrası iyileşti. İki hastada sağ ventrikül yaralanması tespit edildi ve bu hastaların her ikisi de operasyon sonrası hayatta kaldı. Üç hastada sol ventrikül yaralanması saptandı ve bu hastaların 2'si öldü. Üç hasta ateşli silah ile yaralanırken, 2 hasta kesici alet ile yaralanmıştı. Her iki grupta birer hasta öldü. Üç hasta herhangi bir komplikasyon olmadan taburcu edildi. İki hasta, biri operasyon öncesi ve biri operasyon sırasında olmak üzere öldü (sağkalım oranı: 3/5). Bu 3 hastanın yapılan birinci ve üçüncü ay kontrollerinde sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonları normal olarak hesaplandı ve herhangi bir major sekel oluşturan komplikasyon gelişmedi.