Mustafa Aldemi̇r, Devrim Eroğlu, Fahri Adalı, Mustafa Emmi̇ler

Anahtar Kelimeler: Sol internal torasik arter, yaşlı; koroner by-pass

Özet

Giriş: Bu çalışma ile koroner arter bypass cerrahisine giden yaşlı hastalarda, sol internal torasik arter grefti kullanılanlar ile kulanılmayanların postoperatif komplikasyonlar açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır.Hastalar ve Yöntem: Kliniğimizde Eylül 2011 ile Aralık 2013 tarihleri arasında koroner bypass cerrahisine giden 75 yaş üstü hastalardan sol internal torsik arter kulanılan 20 hasta ve kullanılmayan 20 hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Toplam 40 hasta sol internal torasik arter grefti hazırlanan grup 1 ve hazırlanmayan grup 2 olmak üzere postoperatif mekanik komplikasyonlar açısından karşılaştırılmıştır.Bulgular: Postoperatif pnömotorax, LİTA kullanılan grupta 3 hastada (%15 p=0,03), sternal dehiscence ve sternal enfeksiyon ise yine LİTA kullanılan grupta birer hastada (%5, p=0,047) görülürken LİTA kullanılmayan grupta bu komplikasyonlar hiçbir hastada tesbit edilmedi.Sonuç: Sol internal torasik arter grefti hazırlanan yaşlı hastalarda pnömotorax, sternal dehiscence ve sternal enfeksiyon gibi postoperatif komplikasyonlar daha yaygındı. Ancak LİTA grefti çok önemli üstünlükleri düşünüldüğünde kolay vazgeçilebilecek bir greft değildir. Sonuç olarak, diabetes mellitus, osteoporozis, preoperatif pulmoner hastalık gibi postoperatif dönemde prognozu olumsuz etkileyebilecek sorunları olmayan yaşlı hastalarda gerekli önlemler alındığında, LİTA greft hazırlanmasına bağlı komplikasyonların, yaşlılarda bu greftin kullanımının kısıtlanmasını gerektirecek düzeyde olmadığını düşünmekteyiz.