Müslüm Şahi̇n, Serdar Demi̇r, Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, Mehmet Muhsin Türkmen

Anahtar Kelimeler: Kronik total oklüzyon, korsair mikro-kateter; komplikasyon; perforasyon

Özet

Kronik total oklüzyon (KTO) girişimleri uzun süreli deneyim ve dikkat gerektirir. Yeni tekniklere ve kılavuz tellere rağmen başarı oranı non-KTO girişimlerine göre daha düşüktür. Ayrıca KTO girişimleri damar diseksiyonu ve perforasyonu riski taşır. Bu makalede KTO girişimi sırasında kılavuz tel tarafından delinen korsair mikro-kateter olgusunu sunuyoruz.