Original Investigation

Importance of EuroSCORE-II in the Development of Acute Ischemic Heart Failure After Acute Anterior ST Elevation Myocardial Infarction

İlker Gül, Mustafa Zungur, Ahmet Çağrı Aykan, Aysel İslamlı, Bekir Serhat Yıldız, Murat Bi̇lgi̇n

Pages: 065-071
0 1

ST Segment Elevasyonlu Miyokart İnfarktüsünde Nötrofil/Lenfosit Oranının Kardiyojenik Şokla İlişkisi

Elnur Ali̇zade, Sinan Cerşi̇t, Mustafa Bulut, Anıl Avcı, Mehmet Mustafa Tabakcı, Ahmet Güler, Uğur Aslantaş, Mehmet Yunus Emiroğlu, Selçuk Pala

Pages: 072-075
0 1

Association of Monocyte-to-HDL Cholesterol Ratio with Cardiac Syndrome X is Linked to Systemic Inflammation

Elnur Ali̇zade, Anıl Avcı, Ahmet Güner, Mehmet Mustafa Tabakcı, Regayip Zehi̇r, Ahmet Güler, Servet İzci̇, Selçuk Pala

Pages: 097-102
0 1

Haemostatic Effects of Topical Ankaferd Blood Stopper® On Bleeding Time in A Rat Abdominal Aortic Bleeding Model

Oruç Alper Onk, Mehmet Aksüt, Fatih Özçeli̇k, Didem Onk, Erdim Sertoğlu, Hüseyin Serkan Erol, Ümit Kahraman, Osman Nuri Tuncer, Ömer Yi̇ği̇ner, Bilgehan Erkut

Pages: 103-107
0 1

Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Kardiyak Otonomik Nöropati ve Plasma Homosistein Seviyesi Arasındaki İlişki

Anıl Avcı, Mehmet Mustafa Tabakcı, Cüneyt Toprak, Elnur Ali̇zade, Göksel Açar, Uğur Arslantaş, Ramazan Kargın

Pages: 108-113
0 1

Review

Embriyonun Vasküler Gelişimi

Ahmet Çağrı Aykan, Banu Şahi̇n Yıldız

Pages: 114-116
0 1

Case Report

Pulmoner Arter Kateterizasyonunun Nadir Görülen Bir Komplikasyonu: Düğümlenme

Tülay Örki̇, Yücel Özen, Rezzan Yaltırık, Tuncer Koçak, Deniz Avan, Davut Çekmeceli̇oğlu

Pages: 127-128
0 1

The Requirement of Fluoroscopy During Pacemaker Battery Replacement

Yusuf Türkmen, Hacı Yusuf Güneş, Mustafa Yıldız, Cengizhan Türkoğlu

Pages: 129-131
0 1

Popliteal Artery Entrapment Syndrome with Atypical Claudication and Popliteal Artery Aneurysm

Mustafa Bahadır İnan, Fatih Ada, Mehmet Taşar, Evren Özçınar, Mehmet Çakıcı, Sadık Eryılmaz, Bülent Kaya, Adnan Uysalel

Pages: 135-137
0 1

Original Image

A Rare Coronary Anomaly in a Patient with Pulmoner Hypertension Secondary to Scleroderma: Multiple Coronary Cameral Fistula

Mehmet Mustafa Tabakcı, Cüneyt Toprak, Anıl Avcı, Nertila Poci̇, Halil İbrahim Durmuş

Pages: 138-139
0 1

Demonstration of Dextrocardia, Corrected Transposition of Great Arteries and Pulmonary Stenosis with Using Magnetic Resonance Imaging

Serkan Si̇vri̇, Zeynep Şeyma Turi̇nay, Ahmet Göktuğ Ertem, Tahir Durmaz, Engin Bozkurt

Pages: 141-141
0 1

Presentation of a True Aneurysm of the Right Common Femoral Artery

Muhammet Onur Hanedan, Mehmet Ali Yürük, Tanıl Özer, Uğur Zi̇yrek, İlker Mataracı

Pages: 142-142
0 1