Original Investigation

Importance of EuroSCORE-II in the Development of Acute Ischemic Heart Failure After Acute Anterior ST Elevation Myocardial Infarction

İlker Gül, Mustafa Zungur, Ahmet Çağrı Aykan, Aysel İslamlı, Bekir Serhat Yıldız, Murat Bi̇lgi̇n

Pages: 65-71 DOI: 10.5578/khj.10925
0 430

ST Segment Elevasyonlu Miyokart İnfarktüsünde Nötrofil/Lenfosit Oranının Kardiyojenik Şokla İlişkisi

Elnur Ali̇zade, Sinan Cerşi̇t, Mustafa Bulut, Anıl Avcı, Mehmet Mustafa Tabakcı, Ahmet Güler, Uğur Aslantaş, Mehmet Yunus Emiroğlu, Selçuk Pala

Pages: 72-75 DOI: 10.5578/khj.10962
0 527

Importance of Femoral Access Method in Predicting the Development of Contrast Induced Nephropathy after Transfemoral Transcatheter Aortic Valve Implantation

İlker Gül, Mustafa Zungur, Ahmet Taştan, Muhammed Esad Çeki̇n, Ahmet Çağrı Aykan, Aysel İslamlı, Talat Tavlı

Pages: 76-84 DOI: 10.5578/khj.20949
0 413

Relationship Between Early Post-Pericardiotomy Syndrome and Atrial Fibrillation After Cardiac Surgery

Utkan Sevük, Fırat Ayaz, Kaan Köse, Ertan Demi̇rdaş, Aylin Erkul

Pages: 85-90 DOI: 10.5578/khj.20950
0 365

Association of Monocyte-to-HDL Cholesterol Ratio with Cardiac Syndrome X is Linked to Systemic Inflammation

Elnur Ali̇zade, Anıl Avcı, Ahmet Güner, Mehmet Mustafa Tabakcı, Regayip Zehi̇r, Ahmet Güler, Servet İzci̇, Selçuk Pala

Pages: 97-102 DOI: 10.5578/khj.20996
0 337

Haemostatic Effects of Topical Ankaferd Blood Stopper® On Bleeding Time in A Rat Abdominal Aortic Bleeding Model

Oruç Alper Onk, Mehmet Aksüt, Fatih Özçeli̇k, Didem Onk, Erdim Sertoğlu, Hüseyin Serkan Erol, Ümit Kahraman, Osman Nuri Tuncer, Ömer Yi̇ği̇ner, Bilgehan Erkut

Pages: 103-107 DOI: 10.5578/khj.21057
0 326

Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Kardiyak Otonomik Nöropati ve Plasma Homosistein Seviyesi Arasındaki İlişki

Anıl Avcı, Mehmet Mustafa Tabakcı, Cüneyt Toprak, Elnur Ali̇zade, Göksel Açar, Uğur Arslantaş, Ramazan Kargın

Pages: 108-113 DOI: 10.5578/khj.21049
0 411

Review

Embriyonun Vasküler Gelişimi

Ahmet Çağrı Aykan, Banu Şahi̇n Yıldız

Pages: 114-116 DOI: 10.5578/khj.6587
0 441

Case Report

Coronary Artery Bypass Grafting in Kidney and Pancreas Transplantation: First Case in Turkey and a Short Literature Review

Burçin Abud, Cengiz Özbek, Soysal Turhan, Kemal Karaarslan, Yücel Karaman

Pages: 117-119 DOI: 10.5578/khj.6597
0 419

The Mystery Hidden by Pulmonary Embolism: Colonic Adenocarcinoma

Mithat Selvi̇, Sevil Önay, Tarkan Tekten

Pages: 123-126 DOI: 10.5578/khj.9567
0 337

Pulmoner Arter Kateterizasyonunun Nadir Görülen Bir Komplikasyonu: Düğümlenme

Tülay Örki̇, Yücel Özen, Rezzan Yaltırık, Tuncer Koçak, Deniz Avan, Davut Çekmeceli̇oğlu

Pages: 127-128 DOI: 10.5578/khj.9385
0 408

The Requirement of Fluoroscopy During Pacemaker Battery Replacement

Yusuf Türkmen, Hacı Yusuf Güneş, Mustafa Yıldız, Cengizhan Türkoğlu

Pages: 129-131 DOI: 10.5578/khj.9551
0 332

Extraction of a Proximal Portion of a Fractured Lead Using a Bulldog Lead Extender in a Patient with Recurrent Septicaemia Following Incomplete Removal of Pacemaker Leads

Mehmet Ali Astarcıoğlu, Taner Şen, Halil İbrahim Durmuş, Muhammed Oylumlu, Celal Ki̇li̇t, Basri Amasyalı

Pages: 132-134 DOI: 10.5578/khj.9554
0 317

Popliteal Artery Entrapment Syndrome with Atypical Claudication and Popliteal Artery Aneurysm

Mustafa Bahadır İnan, Fatih Ada, Mehmet Taşar, Evren Özçınar, Mehmet Çakıcı, Sadık Eryılmaz, Bülent Kaya, Adnan Uysalel

Pages: 135-137 DOI: 10.5578/khj.9549
0 313

Original Image

A Rare Coronary Anomaly in a Patient with Pulmoner Hypertension Secondary to Scleroderma: Multiple Coronary Cameral Fistula

Mehmet Mustafa Tabakcı, Cüneyt Toprak, Anıl Avcı, Nertila Poci̇, Halil İbrahim Durmuş

Pages: 138-139 DOI: 10.5578/khj.10909
0 325

Tek Çıkış Noktasından Kaynaklı Farklı PVC’lerin Başarılı Tedavisi

Hacı Murat Güneş, Ekrem Güler, Fethi Kılıçarslan

Pages: 140-140 DOI: 10.5578/khj.20981
0 375

Demonstration of Dextrocardia, Corrected Transposition of Great Arteries and Pulmonary Stenosis with Using Magnetic Resonance Imaging

Serkan Si̇vri̇, Zeynep Şeyma Turi̇nay, Ahmet Göktuğ Ertem, Tahir Durmaz, Engin Bozkurt

Pages: 141-141 DOI: 10.5578/khj.17929
0 340

Presentation of a True Aneurysm of the Right Common Femoral Artery

Muhammet Onur Hanedan, Mehmet Ali Yürük, Tanıl Özer, Uğur Zi̇yrek, İlker Mataracı

Pages: 142-142 DOI: 10.5578/khj.23165
0 330