Akut Dekompanse Sistolik Kalp Yetersizliği Hastalarında BNP Değişimi ile Korele Ekokardiyografik Parametrelerin Araştırılması
August 2016, Volume 19 - Issue 2, Page 091-096
Mehmet Akif Ekinci

Enter the code above.