Akut Dekompanse Sistolik Kalp Yetersizliği Hastalarında BNP Değişimi ile Korele Ekokardiyografik Parametrelerin Araştırılması
August 2016, Volume 19 - Issue 2, Page 91-96
Mehmet Akif Ekinci

Enter the code above.