Mustafa Yıldız, Ahmet Çağrı Aykan, Banu Şahi̇n Yıldız, Gönenç Kocabay

Anahtar Kelimeler: Hepatit C virüsü, Peg-interferon, ribavirin, atriyoventriküler nodal reenteran taşikardi

Özet

Hepatit C virüsü (HCV) tedavisinde peginterferon (Peg-IFN)2b ve ribavirin tedavisi konvansiyonel interferon ve ribavirin tedavisinden daha etkilidir. Peg-IFN ve ribavirin tedavisinin önemli etkilerinin yanında ateş, halsizlik, heyecan, huzursuzluk, nötropeni ve trombositopeni gibi bir çok yan etki görülebilir. Ayrıca kardiyak aritmiler ve senkop gibi nadir olaylar da Peg-IFN tedavisine bağlı gelişebilir. Bizler bu çalışmada Peg-IFN ve ribavirin tedavisi sırasında presenkop atağı ve reenteran taşikardilerin en sık formu olan atriyoventriküler nodal reenteran taşikardi gelişen bir yoğun bakım hastasını sunuyoruz.