Tülay Örki̇, Yücel Özen, Rezzan Yaltırık, Tuncer Koçak, Deniz Avan, Davut Çekmeceli̇oğlu

Anahtar Kelimeler: Pulmoner arter kateteri, komplikasyon, düğümlenme

Özet

Pulmoner arter kateterinin düğümlenmesi nadir görülen bir pulmoner arter kateterizasyon komplikasyonudur. Bu olgu sunumunda, aort, mitral darlığı ve triküspit kapak yetmezliği nedeniyle açık kalp cerrahisi uygulanan hastada, pulmoner arter kateterinin yerleştirilmesi sırasında düğümlenmesinin fark edilmesi ve ardından sorunsuz olarak çıkarılması anlatılmaktadır.