Mithat Selvi̇, Sevil Önay, Tarkan Tekten

Anahtar Kelimeler: Pulmoner emboli, kolon adenokarsinomu/tanı, idiyopatik venöz tromboemboli, gizli kanser

Özet

Kanser ve pulmoner emboli birlikteliği ve aralarındaki ilişki iyi bilinmesine rağmen, kanser taraması klinik pratikte rutin olarak yapılmamaktadır. Ancak, pulmoner emboli tanısıyla gelen olgularda malignite araştırılması bazı hastalar için hayat kurtarıcı değerde olabilmektedir. Pulmoner emboli ve idiyopatik venöz tromboemboli (VTE) tanısı alan ve pıhtılaşma eğilimi yönünden risk faktörü bulunmayan 53 yaşındaki kadın hastayı sunduk. İdiyopatik VTE nedenlerini özellikle altta yatan olası bir kanseri saptayabilmek için klinik ve laboratuvar araştırmaları yapıldı. Sonuç olarak, çekum tümörü abdomen manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve abdomen bilgisayarlı tomografi (BT) kullanılarak gösterildi. Patoloji sonucu erken evre kolon adenokarsinomu olarak raporlandı. Genel cerrahi kliniği tarafından sağ hemikolektomi uygulandı ve hastaneden sorunsuz bir şekilde taburcu edildi. İdiyopatik VTE ile ilişkili altta yatan gizli kanser yönünden araştırılma konusunda net bir fikir birliği bulunmamasına rağmen, açıklanamayan pıhtılaşma eğiliminin olduğu olgularda gizli bir kanser açısından değerlendirme yapılmalıdır.