Burçin Abud, Cengiz Özbek, Soysal Turhan, Kemal Karaarslan, Yücel Karaman

Anahtar Kelimeler: Kombine pankreas-böbrek nakli, böbrek nakli, koroner arter hastalığı, koroner arter baypas cerrahisi, kardiyopulmoner baypas

Özet

Otuz yedi yaşında erkek hasta kardiovasküler hastalık şikayetleri ile hastanemize başvurdu. Hasta 7 yıl önce kombine pankreas-böbrek nakli, 4 yıl öncede nakili böbreğin rejeksiyonundan dolayı ikinci kez böbrek nakli olmuş idi. Koroner anjiyografi ile iki damar koroner arter hastalığı tanısı konan hastaya koroner arter baypas cerrahisi uygulandı. Hastanın postoperatif dönemi stabil seyretti ve hasta sorunsuz bir şekilde taburcu edildi. Koroner arter hastalığı gelişen kombine pankreas-böbrek nakili hastalarda koroner arter baypas cerrahisi güvenli bir şekilde uygulanabilir.