Original Investigation

Copeptin in Severe Mitral Regurgitation Caused by Degenerative Mitral Disease

Alev Kılıçgedi̇k, Ahmet Seyfettin Gürbüz, Süleyman Çağan Efe, Ahmet Güler, Ali Yaman, Gökhan Kahveci̇, İbrahim Akın İzgi̇, Cevat Kırma

Pages: 195-199
0 1

Relationship Between Epicardial Adipose Tissue Thickness and Fragmented QRS

Ali Rıza Akyüz, Selim Kul, Muhammet Raşit Sayın, Turhan Turan, Levent Korkmaz

Pages: 206-209
0 1

Kardiyak Miksoma: Tersiyer Bir Referans Merkezinin 14 Yıllık Deneyimi

Yiğit Çanga, Mehmet Baran Karataş, Ali Nazmi Çalık, Tahir Bezgi̇n, Veysel Ozan Tanık, Ufuk Yıldız, Emir Renda, Tolga Sinan Güvenç, Can Yücel Karabay, Ömer Kozan

Pages: 210-216
0 1

Serum Thiol/Disulfide Homeostasis and Endocan Levels in Patients Who Underwent Diagnostic Exercise Electrocardiography Test

Emrullah Kızıltunç, Burcu Uğurlu Ilgın, Harun Kundi̇, Hülya Çi̇çekçi̇oğlu, Canan Topçuoğlu, Mustafa Çeti̇n, Ender Örnek

Pages: 217-223
0 1

Galectin-3 in Middle-Aged Patients with First Episode of Non-valvular Atrial Fibrillation: a Speckle-tracking Study

Alev Kılıçgedi̇k, Süleyman Çağan Efe, Ahmet Seyfettin Gürbüz, Emrah Acar, Mehmet Fatih Yılmaz, Fatih Yılmaz, Ali Yaman, Gökhan Kahveci̇, İbrahim Akın İzgi̇, Cevat Kırma

Pages: 224-229
0 1

Gebelikte Speckle Tracking Ekokardiyografisi ile Değerlendirilen Anne Kalbinin Mekanik Fonksiyonlarının Değişimi

Ali Karagöz, Onur Taşar, Şeyhmus Külahçıoğlu, Bünyamin Şan, Arzu Kalaycı, Tahir Bezgi̇n, Gönenç Kocabay, İbrahim Akın İzgi̇, Cevat Kırma

Pages: 235-239
0 1

Review

Case Report

Spontan Superiyor Mezenter Arter Diseksiyonunun Tedavisi

Uğur Arslantaş, Hayati Eren, Süleyman Barutçu, Selçuk Pala

Pages: 248-250
0 1

Iloprost is a Useful Therapy for Adams-Oliver Syndrome with Eisenmenger Syndrome

Erkan Baysal, Bernas Altıntaş, Barış Yaylak, Rojhat Altındağ, Önder Bi̇lge, Utkan Sevük

Pages: 256-258
0 1

Çok Sebepli Uzamış QT ve Basamaklı Bir Şekilde Başarılı Tedavisi

Muhammed Keski̇n, Ahmet Taha Alper, Ceyhan Türkkan, Ahmet İlker Tekkeşi̇n

Pages: 265-268
0 1

Newborn with an Intracardiac Mass Generated Secondary to Umbilical Vein Catheterization

Aybala Tongut, Ali Can Hatemi̇, Eylem Tunçer, Ayşe Bahar Ceyran, Füsun Güzelmeri̇ç, Ayşe İnci Yıldırım, Hakan Ceyran

Pages: 269-271
0 1

Original Image