Gamze Babur Güler, Ekrem Güler, Ersin İbi̇şoğlu, Hacı Murat Güneş

Anahtar Kelimeler: Diseksiyon, opak, koroner

Özet

Koroner girişimleri sırasında iyatrojenik diseksiyonlar görülebilmektedir. Ancak opak enjeksiyonuna bağlı diseksiyon daha nadir görülmektedir. Biz sağ koroner artere opak enjeksiyonu sonrası kateter ile ilişkili olmayan, damar distalinde gelişen subadventisiyal diseksiyon olgusu sunduk. Damar dışına sızıntı olmayan hasta medikal tedavi edildi.