Uğur Arslantaş, Hayati Eren, Süleyman Barutçu, Selçuk Pala

Anahtar Kelimeler: Mezenter iskemisi, endovasküler işlemler, stent

Özet

Spontan izole superiyor mezenter arter diseksiyonları, akut mezenter iskemisinin nadir nedenleridir. Tedavi seçenekleri izlemden, ilaç tedavisi, cerrahi ve endovasküler stentlemeye kadar değişebilmektedir. Superiyor mezenterik arter diseksiyonunun neden olduğu akut mezenterik iskemi olgusunun perkütan stent yerleştirilmesi ile başarılı tedavisiyle literatürü gözden geçirdik.