Aybala Tongut, Ali Can Hatemi̇, Eylem Tunçer, Ayşe Bahar Ceyran, Füsun Güzelmeri̇ç, Ayşe İnci Yıldırım, Hakan Ceyran

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, tromboz, umblikal ven kateterizasyonu, nonbakteriyel trombotik endokardit

Özet

Umblikal ven kateterizasyonu yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde santral venöz erişim için rutin olarak uygulanan girişimlerden biridir. Literatürde kateter malpozisyonuna sekonder gelişen nadir komplikasyonlar bildirilmiştir. Burada umblikal ven kateterizasyonunu takiben intrakardiyak kitle tanısı ile kliniğimize yönlendirilen erkek yenidoğan bir olgu sunulmaktadır. Operasyonda kateter migrasyonu veya tromboz gözlenmezken eksize edilen intrakardiyak kitlenin patolojik tanısı nonbakteriyel trombotik endokardit ile sonuçlanmıştır. Umblikal venöz kateterin uygun lokasyonda olduğunun kontrolü komplikasyonların önlenmesinde temel gerekliliktir.