Adil Polat, Kamil Boyacıoğlu, Seçkin Sarıoğlu, Vedat Erentuğ

Anahtar Kelimeler: Abdominal aort anevrizması, endovasküler prosedürler, iliyak anevrizma, periferik vasküler hastalıklar, coil embolizasyon

Özet

Abdominal aort anevrizmasının endovasküler onarımı (EVAR) giderek artan oranlarda kullanılmaktadır. Anevrizma, hastaların %20 ila %30'unda iliyak arterlerin en az birini etkilemektedir. İnternal iliyak arter anevrizması, EVAR'da modifikasyona ihtiyaç gösteren en önemli konulardan biridir. Abdominal aort anevrizması ile birlikte internal iliyak arter anevrizması da bulunan ve bu sebepten ötürü internal iliyak artere coil embolizasyonu yapılan bu olgu sunumunda cerrahların günlük pratiklerinde ihtiyaç duyabilecekleri girişimsel ihtiyaçların vurgulanmasını hedefledik.