İsmail Koramaz, Macit Bi̇targi̇l, Helin El Kılıç, Fatih Gökalp

Anahtar Kelimeler: Koroner anjiyografi, komplikasyonlar, kılavuz tel

Özet

Yıllık yapılan koroner anjiyografi sayısı giderek artmaktadır. Buna bağlı olarak cerrahi müdahale gerektirecek komplikasyon sayılarında artış beklemekteyiz. Koroner anjiyografi esnasında kullanılan kılavuz telin damar lümeni içerisinde sıkışma ihtimali mevcuttur. Bu komplikasyon nadir olarak görülse de kalsifikasyonlara ve teknik zorluklara bağlı olarak gelişebilir. Sıkışan tel üzerinde fazla baskı oluşturmak telin kırılmasına neden olabilir. Bu embolik ya da trombotik hadiselerin gelişmesine neden olabilir. Tedavisi zorlu olan bu durum cerrahi ya da perkütan metodlar ile düzeltilebilir. Burada sol ön inen arterin septal dalında koroner arter kılavuz telinin sıkışma komplikasyonu mevcut erkek olgu takdim edilmiştir.