Kapağa Bağlı Olmayan Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Trombosit/Lenfosit Oranı ile CHA2DS2-VASc Skoru Arasındaki İlişki
December 2017, Volume 20 - Issue 3, Page 200-205
Faysal Şaylık

Enter the code above.