Gamze Babur Güler, Ekrem Güler, Gültekin Günhan Demi̇r, Hacı Murat Güneş

Anahtar Kelimeler: Perikardiyosentez, dekompresyon, tamponad

Özet

Perikardiyal dekompresyon sendromu (PDS), başarılı perikardiyosentez sonrası görülebilecek nadir ancak ölümcül bir tablodur. Yirmi yedi yaşında malignite sebebiyle takip edilen, kardiyak tamponad sebebiyle perikardiyosentez yapılan ve sonraki ikinci saatte dispne, akut pulmoner ödem ve kardiyak arrest gelişen olguyu sunduk. PDS patofizyolojisinde etkili mekanizmalar ve olası tedavi literatür bağlamında gözden geçirildi.