Article

Koroner Yavaş Akım Hastalarında Klinik Özelliklerin Değerlendirilmesi: İn? amasyon ve Aterosklerozun Belirteçleri

Emine Gazi, Ahmet Temiz, Ahmet Barutçu, Burak Altun, Yücel Çölkesen

Pages: 182-188 DOI: 10.5578/kkd.5640
0 344

Koroner Baypas Hastalarında Postoperatif Sonuçlara Yaşın Etkileri

Adil Polat, Funda Gümüş, Hüseyin Kuplay, Cihan Yücel, Serkan Sönmez, Seçkin Sarıoğlu, Vedat Erentuğ

Pages: 189-198 DOI: 10.5578/kkd.5595
0 414

Açık Kalp Cerrahisi Hastalarında Diyabet ve Kan Glukozu Kontrolünün Cerrahi Alan Enfeksiyonları Üzerine Etkisi*

Serpil Taş, Dilek Yazıcı, Arzu Antal Dönmez, Eylem Yayla Tunçer, Taylan Adademi̇r, Mehmed Yanartaş, Hasan Sunar

Pages: 199-204 DOI: 10.5578/kkd.5901
0 430

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Solunum Fonksiyonlarının ve Pulmoner Arter Basıncının Sağ ve Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonları Üzerine Etkisi

Şeref Alpsoy, Aydın Akyüz, Dursun Çayan Akkoyun, Mustafa Oran, Levent Cem Mutlu, Birol Topçu, Hasan Deği̇rmenci̇, Banu Çiçek Yalçın

Pages: 205-213 DOI: 10.5578/kkd.5835
0 433

Yaygın Anksiyete Bozukluğu Olan Hastalarda P ve QT Dispersiyonu

Cüneyt Cüneyt, Okan Kemal Kaplan, Melek Zeynep Soner Saygın, Bülent Uzunlar, Hüseyin Uyarel, Mecit Çalışkan

Pages: 214-219 DOI: 10.5578/kkd.6072
0 404

Çocuklarda Obezitenin Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonları Üzerine Etkisi

Şeref Alpsoy, Aydın Akyüz, Dursun Çayan Akkoyun, Burçin Nalbantoğlu, Birol Topçu, Hasan Deği̇rmenci̇, Mustafa Metin Donma

Pages: 220-228 DOI: 10.5578/kkd.6093
0 397

Hemodiyaliz Hastalarında Atriyal Fibrilasyon Prevalansı ve Bununla İlişkili Antropometrik, Hemodinamik ve Ekokardiyografi k Parametreler

Banu Şahin Yıldız, Nazire Başkurt Aladağ, Hakan Kaptanoğulları, Alparslan Şahi̇n

Pages: 229-232 DOI: 10.5578/kkd.5527
0 410

Koroner Arter Fistülü ve Biküspit Aort Kapak Stenozu Birlikteliği

Muhammet Raşit Sayın, İbrahim Akpınar, Mehmet Ali Çetiner, Mustafa Büyükateş, Abdullah Orhan Demirtaş, Nesimi Yavuz

Pages: 237-239 DOI: 10.5578/kkd.4444
0 533

Sol Ön İnen Koroner Arter Anevrizması, Nadir Gözlenen Bir Olgu

Özcan Gür, Selami Gürkan, Demet Özkaramanlı Gür, Şeref Alpsoy, Cavidan Arar

Pages: 240-242 DOI: 10.5578/kkd.4595
0 607

Açık Kalp Cerrahisi Öncesinde Ameliyathanede Gelişen Allerjik Reaksiyon (Anafilaksi)

Fırat Altın, Selim Aydın, Börteçin Eygi, Tevfik Güneş, Kamuran Erkoç, Barış Kutas

Pages: 243-246 DOI: 10.5578/kkd.4720
0 614

İlk Doz Bupropion HCL Sonrası Edinsel Uzun QT Sendromu ve Jeneralize Tonik Klonik Nöbet

Mehmet Akdeniz, Çağdaş Akgüllü, Ufuk Eryılmaz

Pages: 247-250 DOI: 10.5578/kkd.4713
0 425

Klopidogrel ve Enoksaparinin Neden Olduğu Rektus Kılıfı Hematomu

Hasan Sunar1, Mehmed Yanartaş, Serpil Taş

Pages: 251-252 DOI: 10.5578/kkd.4286
0 535

Stent Takılması ile Geri Dönen Koroner Arter Hastalığı ve Atenolol ile İlişkili 10 Saniye Üzeri Sinüs Duraklaması

Mustafa Yıldız, Gökhan Kahveci, Rezzan Deniz Acar, Mehmet Ali Astarcıoğlu, Mehmet Özkan

Pages: 253-254 DOI: 10.5578/kkd.4434
0 419