Özcan Gür, Selami Gürkan, Demet Özkaramanlı Gür, Şeref Alpsoy, Cavidan Arar

Anahtar Kelimeler: Koroner arter, anevrizma, kardiyak cerrahi.

Özet

Sol ön inen koroner arter anevrizması nadir gözlenen bir koroner anomalidir. Bu yazıda efor anjinası sebebiyle koroner anjiyografi yapılan ve sol ön inen koroner arter anevrizması saptanan 72 yaşında erkek olguyu sunmayı amaçladık.