Article

Koroner Arter Ektazisinde Serum Pentraksin-3 Seviyelerinin İncelenmesi

Mustafa Kurt, Mehmet Fatih Karakaş, Eyup Büyükkaya, Şule Büyükkaya, Esra Karakaş, Sedat Motor, Adnan Burak Akçay, Nihat Şen, Fatih Yalçın

Pages: 87-92 DOI: 10.5578/kkd.4662
0 342

Hipertansif Hastalarda Fragmente QRS ve Sol Ventrikül Geometrisi

Lütfü Bekar, Savaş A. Çelebi̇

Pages: 93-98 DOI: 10.5578/kkd.4653
0 441

Koroner Baypas Cerrahisi ve Çıplak Metal Stent Uygulanan Hastaların Klinik Sonlanımlarının Karşılaştırılması

İbrahim Halil Tanboğa, Mustafa Kurt, Enbiya Aksakal, Mehmet Ali Kaygın, Ahmet Kaya, Turgay Işık, Abdürrahim Çolak, Serdar Sevi̇mli̇

Pages: 99-106 DOI: 10.5578/kkd.4696
0 415

Kardiyovasküler Risk Faktörü Olmayan Ankilozan Spondilit Hastalarında Kardiyak Fonksiyonel Değişikliklerin Araştırılması

Alper Kepez, Lknur Aktaş, Zeynep Demet İlgezdi̇, Fatma Doğan Meti̇n, Feyza Ünlü Özkan, Duygu Şi̇lte, Meryem Yılmaz Kaysın, Kürşat Ti̇gen, Okan Erdoğan

Pages: 107-114 DOI: 10.5578/kkd.4711
0 377

Açık Kalp Cerrahisinden Sonra Derin Sternum Yara İnfeksiyonunda Negatif Basınçlı Yara Tedavisinin Rolü

Cemalettin Aydın, Halil Başel, İbrahim Kara, Yasin Ay, Murat Songur, Mehmet Yanartaş, Süleyman Yazıcı

Pages: 115-119 DOI: 10.5578/kkd.5004
0 393

Kalp Cerrahisi Uygulanan Kronik Diyaliz Hastalarında Perioperatif İdare

Ahmet Barış Durukan, Hasan Alper Gürbüz, Nevriye Salman, Murat Tavlaşoğlu, Fatih Tanzer Serter, Halil İbrahim Uçar, Cem Yorgancıoğlu

Pages: 120-126 DOI: 10.5578/kkd.5162
0 359

Ankilozan Spondilit Hastalarında Serum ADMA Düzeyleri ve Aortun Elastik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Hasan Kaya, Ebru Öntürk Tekbaş, Faruk Ertaş, Ümit İnci̇, Mustafa Oylumlu, Murat Yüksel, Mesut Aydın, İbrahim Batmaz, Hatice Yüksel, Mehmet Sıddık Ülgen

Pages: 127-132 DOI: 10.5578/kkd.5212
0 387

Erişkin Kalp Cerrahisi Sonrası Geçici Epikardiyal Pacemaker Kullanımı

Arzu Antal Dönmez, Serpil Taş, Eylem Yayla Tunçer, Taylan Adademi̇r, Süleyman Yazıcı, Cengiz Köksal, Hızır Mete Alp

Pages: 133-138 DOI: 10.5578/kkd.5361
0 397

Sirkumfl eks Arterden Köken Alan Sağ Koroner Arter: Tek Koroner Arter Olgusu

Hekim Karapınar, Müntecep Aşker, İbrahim Gül, Zekeriya Küçükdurmaz

Pages: 145-146 DOI: 10.5578/kkd.4045
0 383

Warfarin Sodyum Tedavisi Altındaki Protez Mitral Kapaklı Bir Hastada Mallory-Weiss Sendromu ile İlişkili Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması

Banu Şahin Yıldız, İbrahim Yılmaz, Nazire Başkurt Aladağ, Alparslan Şahi̇n, Mustafa Yıldız

Pages: 147-149 DOI: 10.5578/kkd.4064
0 357

Unusual Cause of Inappropriate Implantable Cardioverter Defi brillators' Shock: Tremor

Mustafa Oylumlu, Muhammed Oylumlu, Faruk Ertaş, Hasankaya Kaya, Mehmet Zihni Bi̇li̇k, Serdar Soydi̇nç

Pages: 150-152 DOI: 10.5578/kkd.4102
0 340

Multipl Sklerozlu Bir Hastada Uzun Dönem Steroid Kullanımına Bağlı İnteratriyal Septumun Lipomatöz Hipertrofi si

Mustafa Bulut, Elnur Ali̇zade, Gökhan Göl, Göksel Açar, Ali Metin Esen

Pages: 153-155 DOI: 10.5578/kkd.4178
0 347

Bukkal Mukoza Hematomunun Bildirilmemiş Bir Nedeni: Kronik Böbrek Yetersizliği Olan Bir Hastada Heparin Tedavisi Sonrası Nadir Bir Komplikasyon

Mustafa Yıldız, Hasan Kaya, Mehmet Ali Astarcıoğlu, Tayyar Gökdeni̇z, Ahmet Çağrı Aykan, Banu Şahin Yıldız, Mehmet Özkan

Pages: 156-158 DOI: 10.5578/kkd.4219
0 360

İnterarteriyal Yerleşimli Sağ Koroner Arter Anomalisinin Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi ile Tanısı

Şerafettin Demi̇rtaş, Zeynep Karakaya, Mücahit Tüfenk, Abdi Bozkurt

Pages: 159-161 DOI: 10.5578/kkd.4408
0 433

Konjenital Kalp Hastalıklarında Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Bilgisayarlı Tomografi

Zekeriya Küçükdurmaz, Hekim Karapınar, Ömer Gökteki̇n

Pages: 162-168 DOI: 10.5578/kkd.4044
0 393

26 Yıldır Sağ Kalpte Bulunan ve Koroner Anjiyografi Esnasında Saptanan Yabancı Cisim

Mustafa Yıldız, Süleyman Karakoyun, Ebuzer Aydın, Mehmet Özkan

Pages: 169-170 DOI: 10.5578/kkd.4218
0 434

Sol Ventrikül Apeksini Besleyen Sol Sirkumfl eks Arter ve Sol Ön İnen Arter-Çift Koruma

Mustafa Yıldız, Gönenç Kocabay, Alparslan Şahi̇n

Pages: 171-172 DOI: 10.5578/kkd.4120
0 345