Mehmet Akdeniz, Çağdaş Akgüllü, Ufuk Eryılmaz

Anahtar Kelimeler: Bupropion, uzun QT sendromu, elektrokardiyografi, tonik klonik nöbet sendromu

Özet

Uzun QT sendromu, doğumsal veya sonradan kazanılmış formları olan ve ölümcül ritm bozukluklarına sebep olabilen bir patolojidir. Doğumsal tip uzun QT sendromunun membran iyon kanallarındaki yapısal ve fonksiyonel bozukluklardan kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Diğer taraftan ilaçlar, elektrolit bozuklukları, bazı toksinler, miyokart iskemisi, ileti anormallikleri ve hipotiroidi gibi endokrin bozukluklar ise sonradan kazanılmış uzun QT sendromunun günümüzde bilinen nedenleri arasında yer almaktadır. Gerek antidepresan olarak, gerekse sigara bağımlılığı tedavisinde yoksunluk semptomlarının giderilmesinde kullanılan bupropion, QT uzaması yapabilen ilaçlardandır. Ancak, bupropionun 1.5 g/gün altında kullanımına bağlı QT uzaması oldukça nadir görülen bir durumdur. Bu yazıda, ilk doz 600 mg yavaş salınımlı bupropion alımı sonrasında ortaya çıkan jeneralize tonik klonik nöbet ve geçici QT uzaması yaşayan 26 yaşındaki kadın hasta sunulmaktadır.