Keyword Pages
ecg 214
heart 214
anxiety disorders. 214
ekg 214
kalp 214
anksiyete bozukluğu. 214
coronary artery 240, 237
aneurysm 240
cardiac surgery. 240
koroner arter 240, 237
anevrizma 240
kardiyak cerrahi. 240
ascending aorta 182
coronary circulation 182
epicardium 182
adipose tissue 182
uric acid. 182
çıkan aorta 182
koroner sirkülasyon 182
epikardiyum 182
yağ dokusu 182
ürik asit. 182
right atrium 233
thrombus 233
deep vein thrombosis 233
unfractioned heparin. 233
sağ atriyum 233
trombüs 233
derin ven trombozu 233
anfraksiyone heparin. 233
child 220
pulsed doppler echocardiography 220
left ventricle 220, 229
obesity. 220
çocuk 220
atımlı doppler ekokardiyografi 220
sol ventrikül 220, 229
obezite. 220
atrial fi brillation 229
left atrium 229
electrocardiography 229, 247
echocardiography 229, 205
atriyal fi brilasyon 229
sol atriyum 229
elektrokardiyografi 229, 247
ekokardiyografi. 229, 237
arterial stiffness 177
acetylsalicylic acid 177
tromboxane b2. 177
asetilsalisilik asit 177
tromboksan b2. 177
pulmonary disease 205
chronic obstructive 205
respiratory function tests 205
heart failure 205
diastolic. 205
pulmoner hastalık 205
kronik obstrüktif 205
ekokardiyografi 205
solunum fonksiyon testleri 205
kalp yetersizliği 205
diyastolik. 205
coronary artery by-pass grafting 189
neurologic dysfunction 189
risk factors. 189
koroner arter baypas grefti 189
nörolojik disfonksiyon 189
risk faktörleri 189
fi stula 237
aortic valve 237
echocardiography. 237
fi stül 237
aort kapağı 237
bupropion 247
long qt syndrome 247
tonic clonic seizure syndrome 247
uzun qt sendromu 247
tonik klonik nöbet sendromu 247
diabetes mellitus 199
blood glucose 199
surgical wound infection 199
diyabet 199
kan glukoz 199
cerrahi yara enfeksiyonu 199
povidone 243
allergic reaction 243
heart surgery. 243
povidon 243
allerjik reaksiyon 243
kalp cerrahisi 243