Mustafa Ozan Gürsoy, Banu Şahin Yıldız, Mustafa Yıldız

Anahtar Kelimeler: Yüksek irtifa, intrakardiyak cihazlar

Özet

Kardiyovasküler sistem yüksek irtifa maruziyetine kısa sürede cevap verir. Hipoksi kalp hızını, miyokard kasılmasını ve kardiyak debiyi artırır. Bu özellikle kalp yetersizliği, ritm bozukluğu ve koroner arter hastalığı gibi altta yatan kalp hastalığı olduğu durumlarda klinik önem arz edebilir. Geçmişte yapılmış çalışmalarda yüksek irtifaya bağlı ritm bozuklukları bazı hastalarda gözlenmiştir. Fakat kalıcı pil, intrakardiyak defibrilatör (IKD) ve kardiyak resenkronizasyon terapisi (KRT) gibi kalp cihazlarıyla ilgili çelişkili sonuçlar mevcuttur. Kısıtlı sayıda yapılan çalışmalarda yüksek irtifaya maruz kalmış kalp pili olan hastalarda yüksekliğin ventriküler stimulasyon eşiği üzerinde etkisinin olmadığı ve bu durumun güvenilir olduğu gösterilmiştir; fakat günümüzde yüksek irtifanın IKD ve KRT cihazları üzerindeki etkisi halen net olarak bilinmemektedir ve daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.