Vedat Bakuy, Emrah Ereren, Mehmet Atay, Cabir Gulmaliyev

Özet

altında yapılan operasyonlar sırasında ciddi kanama riski taşır. Yakın zamanda kanama geçirmiş hastalarda da cerrahi tedavi mutlak zorunlu ise uygun medikasyon altında ilk 2 hafta içinde operasyonun güvenle planlanabileceği görüşündeyiz