İsmail Haberal, Deniz Ozsoy, Canan Akman, Murat Mert

Anahtar Kelimeler: Sinüs valsalva anevrizması, nonkoroner sinüs; sol atrial fistül

Özet

Aortik sinüs anevrizması nadir görülen bir patoloji olup rüptür oluşana kadar asemptomatik kalabilmektedir. Rüptür olursa sıklıkla kalbin sağ tarafına, zaman zaman da; perikardiuma, pulmoner artere ve sol ventriküle olabilir. Non-koroner sinüs valsalva anevrizmasının sol atriuma rüptüre olduğu ancak birkaç vaka rapor edilmiştir. Daha önce herhangi bir yakınması olmayan 68 yaşında erkek hastada ani gelişen göğüs ağrısı ve akciğer ödemi tablosu sonrası yapılan ekokardiyografi ve anjiografide non-koroner sinüs valsalva anevrizmasının sol atriuma rüptüre olduğu saptandı. Bu nadir durumu olgu sunumumuzda paylaşmak istedik.