Mustafa Karaçelik, Cengiz Sert, Selim Özenç, Hakan Köksal, Yalçın Güvenli, Cengiz Özbek

Anahtar Kelimeler: Ebstein anomalisi, konjenital; triküspid kapak hastalığı

Özet

Ebsein anomalisinin düzeltilmesinde, trikuspid kapak ve sağ ventrikülün normale yakın işlemesi için yeni bir yöntem bildirilmiştir. Cerrahi yaklaşım ile deplase ön leaflet, annulustan kesilip ayrıldı. Atrialize olmuş sağ ventrikülün çoğu kısmı asıldı. Trikuspid annulusun anteromedial kısmı plike edildi. Daha sonra, ön leaflet kendi anulusuna tekrar dikildi. Trikuspid kapak 33 mm St. Jude ring ile onarıldı. Hasta sorunsuz olarak hastaneden taburcu edildi.