Gülen Sezer Alpteki̇n, Serhat Hüseyi̇n, Volkan Yüksel, Ahmet Coşkun Özdemi̇r, Suat Canbaz

Anahtar Kelimeler: Vasküler komplikasyon, lomber disk cerrahisi; iliyak damar yaralanması

Özet

Lomber disk cerrahisi sırasında anterior ligamentin geçilmesi sonucu retroperitoneal damar yaralanmaları nadir de olsa görülebilmektedir. Bu nadir komplikasyonun geliştiği ve uygun olmayan hemostaz işlemi sonucu komplike bir akut arter tıkanıklığı tablosuyla karşımıza çıkan olgumuzu sunduk.