Ruken Bengi Bakal, Gökhan Kahveci, Nihal Özdemir

Özet

Masif Pulmoner Emboli ve Ölüme Yol Açan Sağ Kalp Trombüsü Ruken Bengi Bakal, Gökhan Kahveci, Nihal Özdemir İstanbul Kartal Koşuyolu Training and Research Hospital, Clinic of Cardiology, İstanbul, Turkey