Mustafa Bulut, Elnur Ali̇zade, Gökhan Göl, Göksel Açar, Ali Metin Esen

Anahtar Kelimeler: Hipertrofi; atriyal septum; steroidler.

Özet

Daha önce kardiyovasküler hastalık öyküsü olmayan 34 yaşındaki kadın hasta, kliniğimize çarpıntı şikayetiyle yönlendirildi. Hastanın tıbbi öyküsünde başvurudan iki yıl önce tanısı konulmış multipl skleroz hastalığı mevcuttu ve kontrolsüz multipl skleroz atakları nedeniyle oral ve intravenöz prednizon tedavisini uzunca bir süredir almaktaydı. Transtorasik ve transözefageal ekokardiyografi yle yağ dokusunu düşündüren oldukça ekojenik bilobüler interatriyal kitle gösterildi. Multidedektör kardiyak tomografi ve kardiyak manyetik rezonans görüntüleme ile kitlenin tipik olarak foramen ovaleye yayılmayan interatriyal septumun lipomatöz hipertrofi si olduğu doğrulandı.