Mustafa Oylumlu, Muhammed Oylumlu, Faruk Ertaş, Hasankaya Kaya, Mehmet Zihni Bi̇li̇k, Serdar Soydi̇nç

Anahtar Kelimeler: Defi brilatör, implante; şok; tremor.

Özet

İmplante edilen kardiyoverter defi brilatörler primer ve sekonder korumada ani ölümü önlemek amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu cihazlar gerektiği zaman doğru akım şoku uygulayarak ventriküler taşikardi ve ventriküler fi brilasyon ataklarını sonlandırmaktadır. Ancak bu yararlı etkilerine rağmen uygunsuz şok implante edilen kardiyoverter defi brilatörlerin önemli bir yan etkisi olarak kalmaya devam etmektedir. Uygunsuz implante edilen kardiyoverter defi brilatör şokları hastalarda ağrı ve psikolojik yan etkilere neden olarak yaşam kalitesini bozmakta, hatta yeni aritmi gelişimini indükleyebilmektedir. Bu yazıda tremorun neden olduğu uygunsuz implante edilen kardiyoverter defi brilatör şoku alan bir olgu sunulmaktadır.