Keyword Pages
hypertension 093
arrhythmias 093, 133, 107
cardiac 093, 107
endomyocardial fi brosis 093
electrocardiography 093, 107
hipertansiyon 093
aritmiler 093, 133, 107
kalp 093, 107
endomiyokardiyal fi brozis 093
elektrokardiyografi 093, 107
negative-pressure wound therapy 115
mediastinitis 115
sternum 115
surgical wound infection 115
wound healing. 115
negatif basınçlı yara tedavisi 115
mediyastinit 115
cerrahi yara infeksiyonu 115
yara iyileşmesi. 115
coronary artery bypass 099
stents 099
percutaneous coronary intervention. 099
koroner arter baypas 099
stentler 099
perkütan koroner girişim. 099
coronary angiography 159
multislice computed tomography 159, 162
coronary vessel anomalies 159, 145
koroner anjiyografi 159
çok kesitli bilgisayarlı tomografi 159
koroner damar anomalileri. 159
hypertrophy 153
atrial septum 153
steroids. 153
hipertrofi 153
atriyal septum 153
steroidler. 153
mouth mucosa 156
hematoma 156
heparin 156
renal insuffi ciency 156
ağız mukozası 156
hematom 156
böbrek yetmezliği 156, 120
ptx3 protein 087
coronary vessels 087
dilatation 087
pathologic 087
infl ammation. 087
koroner damarlar 087
dilatasyon 087
patolojik 087
infl amasyon. 087
congenital heart defects 162
magnetic resonance imaging 162
konjenital kalp kusurları 162
manyetik rezonans görüntüleme 162
çok kesitli bilgisayarlıtomografi. 162
pacemaker 133
artifi cial 133
heart surgery 133
atrioventricular block 133
cardiac. 133
kalp pili 133
yapay 133
kalp cerrahisi 133
atriyoventriküler blok 133
kalp. 133
acute coronary syndrome 145
catheterization. 145
koroner damar anomalileri 145
akut koroner sendrom 145
kateterizasyon. 145
ischemia 139
myocardial revascularization 139
necrosis 139
myocardium 139
echocardiography 139, 107, 127
iskemi 139
miyokardiyal revaskülarizasyon 139
nekroz 139
kalp kası 139
ekokardiyografi 139, 107, 127
defi brillators 150
implantable 150
shock 150
tremor. 150
defi brilatör 150
implante 150
şok 150
spondylitis 107, 127
ankylosing 107, 127
spondilit 107, 127
ankilozan 107, 127
renal dialysis 120
kidney failure 120
chronic 120
cardiac surgical procedures 120
böbrek diyalizi 120
kronik 120
kardiyak cerrahi girişimler. 120
dimethylarginine 127
aorta 127
elastic modulus 127
dimetilarjinin 127
aort 127
elastik modülü. 127
warfarin 147
mallory-weiss syndrome 147
mitral valve 147
heart valve prosthesis. 147
mallory-weiss sendromu 147
mitral kapak 147
protez kalp kapağı. 147