Zekeriya Küçükdurmaz, Hekim Karapınar, Ömer Gökteki̇n

Anahtar Kelimeler: Konjenital kalp kusurları; manyetik rezonans görüntüleme; çok kesitli bilgisayarlıtomografi.

Özet

Konjenital kalp hastalıklarının anlaşılmasında, erken teşhisinde ve modern cerrahideki ilerlemeler ve başarılar, konjenital kalp hastalığı olan hastaların prognozlarında belirgin ilerlemelere yol açmıştır. Yaşam boyu düzenli takip, erişkin konjenital kalp hastalığı olan hastaların medikal hayatlarının değişmez bir parçasıdır. Kullanım kolaylığı ve taşınabilirliği nedeniyle hala birinci derecede tanısal olan ekokardiyografi nin yetersiz olabildiği bu hastalarda, kardiyak manyetik rezonans ve bilgisayarlı tomografi ile kardiyak yapılar ve fonksiyonları hakkında daha net bilgiler elde edilebilmektedir