Article

Akut Sigara İçiminin Atriyal Uyarı İletimi Üzerine Etkisi

Rfan Barutçu, Murat Yüksel, Mustafa Bulut, Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, Göksel Acar, M. Muhsin Türkmen, Ali Metin Esen

Pages: 001-005 DOI: 10.5578/kkd.3617
0 102

Sigara Alışkanlığının Baroregülatuvar Sisteme Olan Etkisi; Kalp Hızı Türbülansı

Alim Erdem, Kenan Yalta, Mehmet Birhan Yılmaz, Okan Onur Turgut, Ahmet Yılmaz, Mesut Özkök, Can Yontar, İzzet Tandoğan, Mehmet Yazıcı

Pages: 006-011 DOI: 10.5578/kkd.3619
0 98

Kardiyoloji Servisinde Yatan Dekompanse Sistolik Kalp Yetmezlikli Hastalarda Depresyon Sıklığı ve Prognoza Etkisi

Osman Yıldırım, Alim Erdem, Aytekin Alçelik, Fatih Canan, Serkan Öztürk, Suzi Selim Ayhan, Mehmet Fatih Özlü, Mehmet Yazıcı

Pages: 022-027 DOI: 10.5578/kkd.3620
0 118

Erişkinde Konjenital Aort ve Pulmoner Stenozu Cerrahi Onarımı

Saleh Alsalehi̇, Mehmet Altuğ Tuncer, Eylem Yayla Tuncer, Rahmi Zeybek

Pages: 028-031 DOI: 10.5578/kkd.3444
0 110

Ateşli Silah Yaralanması Sonrası Spiral Ven Grefti ile Femoral Ven Tamiri

Cüneyt Keleş, Eylem Yayla Tuncer, Saleh Alsalehi̇

Pages: 032-034 DOI: 10.5578/kkd.3449
0 95

Yatrojenik Sağ Koroner Arter Diseksiyonu

Müslüm Şahi̇n, Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, Regayip Zehi̇r, Elnur Ali̇zade, Mehmet Muhsin Türkmen

Pages: 035-037 DOI: 10.5578/kkd.3453
0 100