Saleh Alsalehi̇, Mehmet Altuğ Tuncer, Eylem Yayla Tuncer, Rahmi Zeybek

Anahtar Kelimeler: Aort kapak darlığı; pulmoner kapak darlığı; ventrikül çıkım engeli; yetişkin;konjenital.

Özet

Aort ve pulmoner kapak darlığı en sık görülen konjenital kalp anomalileri olmasına rağmen aynı hastada kombine olarak görülmesi nadir görülen bir durumdur. Mevcut lezyonların sadece birisine cerrahi uygulaması, hemodinamik düzelmenin yetersiz kalmasıyla sonuçlanabileceğinden, cerrahi onarımı öncesi kombine valvular stenozun kesin tanısının konulması zorunludur. Konjenital aort darlığı ile seyreden pulmoner stenozu olan 34 yaşında erkek hastaya Nick operasyonu, aort kapak replasmanı, pulmoner valvutomi ve sağ ventrikül çıkım yolundaki anormal kas bandı rezeksiyonu uygulandı. Ameliyat başarıyla gerçekleşmiş olup, ameliyat sonrası dönemi sorunsuz seyretti.