Cüneyt Keleş, Eylem Yayla Tuncer, Saleh Alsalehi̇

Anahtar Kelimeler: Ekstremite; yara ve yaralanma; yaralanmalar, silahla yaralanma; femoralven.

Özet

Alt ekstremite kompleks vasküler yaralanması sonrası arteryel restorasyon yanında venöz tamir yapılması uzun yıllar tartışmalı bir konu olarak kalmıştır. Venöz dolaşımın sağlanmaması ekstremite ödemi ve kompartman sendromuna yol açarak arteriyel dolaşımı bozmakta ve ekstremite kaybı insidansını artırmaktadır. Biz bu olgu sunumunda ateşli silahla yaralanmaya sekonder meydana gelen alt ekstremite vasküler travmasında spiral safen ven grefti tekniği ile uygulanan venöz tamir olgusunu sunduk