Yüksel Kaya, Nihat Söylemez, Onur Akpınar

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı; anjiyoplasti, translüminal, perkütan koroner; stent.

Özet

Koroner arter perforasyonu, perkütan koroner işlem esnasında çok nadir görülen fakat hayatı tehdit eden bir komplikasyondur. Bu komplikasyonun insidansı yeni girişimsel tekniklerin kullanıma girmesiyle artmıştır; örneğin, rotablatör, excimer lazer koroner anjiyoplasti, rutin yüksek basınçlı balon dilatasyonu ya da kronik total oklüzyonlara girişim. Biz rutin LAD (sol ön inen koroner arter) stentleme işlemini takiben gelişen Ellis evre 3 koroner perforasyon olgusunu paylaşmak istedik. Perforasyonu politetrafloroetilen kaplı stentle başarılı bir şekilde kapatıldı. Karşımıza çıkabilecek bu tür komplikasyonların başarılı bir şekilde yönetimi için greft kaplı stentlerin laboratuvarda hazır bulundurulması gerekmektedir