Müslüm Şahi̇n, Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, Regayip Zehi̇r, Elnur Ali̇zade, Mehmet Muhsin Türkmen

Anahtar Kelimeler: Diseksiyon; anjiyoplasti, translüminal, perkütan koroner; koroner arter hastalığı

Özet

Yatrojenik koroner arter diseksiyonu nadir fakat yıkıcı bir komplikasyondur. Kontrast maddenin güçlü enjeksiyonu sonucu oluşan yatrojenik sağ koroner arter diseksiyonu olgusu sunuyoruz. Hasta stentleme işlemi ile başarılı şekilde tedavi edildi ve optimal kan akımı sağlandı.