Rfan Barutçu, Murat Yüksel, Mustafa Bulut, Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, Göksel Acar, M. Muhsin Türkmen, Ali Metin Esen

Anahtar Kelimeler: Sigara kullanımı; sigara.

Özet

Giriş: Akut sigara içiminin sempatik hiperaktiviteyle ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu nedenle biz de akut sigara içiminin atriyal uyarı iletimini değiştirip değiştirmediğini araştırmak istedik. Materyal ve Metod: Aktif sigara içimi öyküsü olan sağlıklı 20 sigara tiryakisi çalışmaya dahil edildi. Sigara içimi öncesinde ve 15 dakika sonrasında katılımcıların 12 leadli yüzey EKG'leri 50 mm/sn kağıt hızıyla çekildi. Bulgular: Maksimum ve minimum p dalga sürelerindeki değişim manuel olarak ölçüldü ve bu iki değer arasındaki fark P Dalga Dispersiyonu (PWD) olarak tanımlandı. Bir sigara içiminin ardından kalp hızı anlamlı şekilde artarken, hem maksimum P dalga süresi hem de PWD değişmeden kaldı (sırasıyla 66 ± 5 vs. 72 ± 8 atım/dakika, p< 0.05; 104 ± 10 vs. 105 ± 7 ms, p> 0.05; 38 ± 10 vs. 42 ± 8 ms p> 0.05).Sonuç: Kronik sigara tiryakilerinde akut sigara içiminin tek başına atriyal uyarı iletimini değiştirmediğini bulduk.