Closure of Three Separate Complex Paravalvular Defects with Four Devices By Transapical Approach

Alev Kılıçgedik, Deniz Çevirme, Mehmet Muhsin Türkmen, Cevat Kırma, Mehmet Özkan

Issue: August 2020, Volume 23 - Issue 2 Pages: 148-152 DOI: 10.5578/khj.69861
0 124

A Quadricuspid Aortic Valve with Mild Aortic Regurgitation

Yusuf Karaveli̇oğlu, İsmail Eki̇nözü, Mücahit Yeti̇m, Macit Kalçık

Issue: August 2019, Volume 22 - Issue 2 Pages: 139-140 DOI: 10.5578/khj.68258
0 128

Repair of Complex Mitral Valve Pathologies: Is It Worth to Cope With?

Salih Sali̇hi̇, H. Tarık Kızıltan, Aşkın Ali Korkmaz, Mustafa Güden

Issue: April 2018, Volume 21 - Issue 1 Pages: 032-038 DOI: 10.5578/khj.57522
0 107

Cardiac Resynchronization Therapy After Percutaneous Valve Repair in Functional Mitral Regurgitation Management

Tolga Çi̇men, Tolga Han Efe, Hamza Sunman, Lale Di̇nç Asarcıklı, Ekrem Yeter

Issue: April 2018, Volume 21 - Issue 1 Pages: 075-076 DOI: 10.5578/khj.25291
0 109

Copeptin in Severe Mitral Regurgitation Caused by Degenerative Mitral Disease

Alev Kılıçgedi̇k, Ahmet Seyfettin Gürbüz, Süleyman Çağan Efe, Ahmet Güler, Ali Yaman, Gökhan Kahveci̇, İbrahim Akın İzgi̇, Cevat Kırma

Issue: December 2017, Volume 20 - Issue 3 Pages: 195-199 DOI: 10.5578/khj.39352
0 98

Fallot Tetralojisi Total Düzeltme Ameliyatından 28 Yıl Sonra Gebelikte Saptanan Rezidüel Darlık ve Cerrahi Olarak Giderilmesi

Mehmet Taşar, Zeynep Eyi̇leten, Nur Dikmen Yaman, Murat İsmai̇l, Tamer Sayın, Adnan Uysalel

Issue: December 2015, Volume 18 - Issue 3 Pages: 146-148 DOI: 10.5578/khj.6655
0 99

Acil Hemodiyaliz için Vena Cava Inferior'un Cerrahi Kateterizasyonu

Turan Ege, Özcan Gür, Selami Gürkan, Demet Özkaramanlı Gür

Issue: April 2014, Volume 17 - Issue 1 Pages: 069-071 DOI: 10.4274/khj.4884
0 102

Triküspid Kapak Yetmezliğinin Eşlik Ettiği Mitral Kapak Replasmanı Yapılan Hastalarda, Triküspid De Vega Annuloplastinin Ventrikül Fonksiyonlarına Etkisi

Sevinç Bayer Erdoğan, Murat Sargın, Nehir Tandoğar, Gökçen Orhan, Erol Kurç, Müge Taşdemir, Hüseyin Kuplay, Şebnem Albeyoğlu, Serap Aykut Aka

Issue: December 2012, Volume 15 - Issue 3 Pages: 110-117 DOI: 10.5578/kkd.4130
0 187

Outcomes of Operated Partial-Intermediate Atrioventricular Septal Defect Patients

Özlem Sarısoy, Canan Ayabakan, Niyazi Kürşad Tokel, Murat Özkan, Rıza Türköz, Sait Aşlamacı

Issue: April 2021, Volume 24 - Issue 1 Pages: 045-050 DOI: 10.51645/khj.2021.26
388 172

Outcomes of Partial Atrioventricular Septal Defect Repair in Children

Görkem Çitoğlu, Serhat Bahadır Genç, Hacer Kamalı, Fatma Sevinç Şengül, İsmihan Selen Onan

Issue: Articles in Press Pages: 000 DOI: 10.51645/khj.2021.m91
0 0