Turan Ege, Özcan Gür, Selami Gürkan, Demet Özkaramanlı Gür

Anahtar Kelimeler: Kronik renal yetersizlik, hemodiyaliz; kateter

Özet

Kronik böbrek yetersizliği olgularında, önemli tedavi seçeneği olan hemodiyaliz için arteriyovenöz fistül veya santral venöz kateterizasyon hayati önem taşır. Yeterli debi sağlayan arteriyovenöz fistülü olmayan olgularda acil hemodiyaliz için santral venöz katetere ihtiyaç vardır. Arteriyel veya venöz oklüzyonlar nedeniyle yaşanan "terminal access" problemlerinde son seçenek olarak vena cava inferior'un veya kalbin kateterizasyonu yapılabilir. Bu yazımızda, "terminal acces" problemi yaşadığımız ve cerrahi olarak vena cava inferior'un kateterizasyonunu yaparak yaşam sürelerini uzattığımız iki olguyu sunmayı amaçladık.