Alev Kılıçgedik1, Deniz Çevirme1, Mehmet Muhsin Türkmen2, Cevat Kırma2, Mehmet Özkan2

1University of Health Sciences, Istanbul Kartal Kosuyolu High Speciality Training and Research Hospital, Department of Cardiovascular Surgery, Istanbul, Turkey
2University of Health Sciences, Istanbul Kartal Kosuyolu High Speciality Training and Research Hospital, Department of Cardiology, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Paravalvüler yetersizlik, ekokardiyografi

Özet

Protez kapak yerleştirilmesi operasyonlarının bir komplikasyonu olarak paravalvüler kaçaklar (PVL) mitral protez kapak yerleştirilmesi sonrası %2-12 ve aortik protez kapak yerleştirilmesi sonrası %1-5 oranında görülebilir. Semptomatik yüksek riskli hastalarda, perkütan PVL kapatma işlemi cerrahiye göre daha az invaziv bir alternatiftir. Bu olgu bildirisinde, ciddi hemolizi olan semptomatik bir hastada üç ayrı mitral paravalvüler defektin dört cihaz ile transapikal başarılı olarak kapatılması sunulmuştur.