Abdulkerim Özhan1, Murat Baştopçu2, Cemal Kocaaslan3, Mehmet Şenel Bademci3, Ahmet Öztekin1, Fatih Avni Bayraktar3, Betül Nur Keser3, Ebuzer Aydın3

1Clinic of Cardiovascular Surgery, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın City Hospital, İstanbul, Türkiye
2Clinic of Cardiovascular Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
3Clinic of Cardiovascular Surgery, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın City Hospital, İstanbul Medeniyet University, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Venöz yetersizlik; kompresyon çorabı; uyum; obezite

Özet

Giriş: Bu çalışmanın amacı, obezitenin elastik kompresyon çorabı ile hasta uyumu üzerindeki etkisini araştırmak ve hasta davranışı ve kompresyon çorabı kaynaklı uyumsuzluk faktörlerini ortaya çıkarmaktır.

Hastalar ve Yöntem: Temmuz-Ağustos 2022 tarihleri arasında kronik venöz yetmezliği olan toplam 246 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar obez ve obez olmayan (88’e 158 hasta) olmak üzere iki gruba ayrıldı ve kompresyon çorabının uygun kullanımı ve uygunsuzluğun hasta tarafından bildirilen nedenleri sorgulandı.

Bulgular: Ortalama yaş 49.0 ± 13.1 ve ortalama vücut kitle indeksi 28.6 ± 5.2 idi. İki yüz kırk altı hastadan sadece 51’i (%20.7) uyum sağladı. Çalışma popülasyonunda kompresyon çoraplarının uygun şekilde kullanıldığı haftada ortalama gün sayısı 2.9 ± 1.7 idi. Hasta uyumu obez olmayan grupta daha yüksekti (%12.5’e karşı %25.3, p= 0.017) ve kompresyon çorabının haftada bir kez doğru giyildiği gün sayısı obez olmayan grupta daha yüksekti (2.6 ± 1.3). vs. 3.1 ± 1.9, p= 0.032).

Sonuç: Hastalarımızın elastik kompresyon çorabı ile uyumu %20.7 kadar düşük bulundu. Obez hasta grubunda uyum daha düşüktü. Tek değişkenli lojistik regresyonda uyumsuzlukla ilişkili tek faktör obezite ve diyabetes mellitus idi. Hasta uyum oranını artırmak için daha yüksek hasta popülasyonlarında daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.