Mehmet Taşar, Zeynep Eyi̇leten, Nur Dikmen Yaman, Murat İsmai̇l, Tamer Sayın, Adnan Uysalel

Anahtar Kelimeler: Fallot tetralojisi, ventrikül çıkım yolu obstrüksiyonu, yeniden ameliyat

Özet

Fallot tetralojisi (TOF) tüm siyanotik kalp hastalıkları arasında en sık görülen defekttir. Patofizyolojisi iyi bilinmektedir. Tam düzeltme ameliyatlarının sonuçları yüz güldürücü olmakla birlikte, bazı özel durumlarda palyatif şant girişimlerine gereksinim olmaktadır. Tam düzeltme ameliyatlarının yaygın uygulamasına rağmen uzun dönemde gelişen rezidüel darlık sorun olabilmektedir. Uygun tedavinin seçilmesi için doğru tanı şarttır. Kardiyak manyetik rezonans görüntüleme doğuştan kalp defekti hakkında güvenilir ve kapsamlı bilgi sağlayabilmektedir. Bu yazıda, çocukluk döneminde TOF nedeniyle tam düzeltme ameliyatı yapılmış bir kadın hastada 28 yıl sonra gebelik sırasında saptanan ve yeniden ameliyatla tedavi edilen sağ ventrikül çıkım yolu darlığı sunuldu.