Tolga Çi̇men, Tolga Han Efe, Hamza Sunman, Lale Di̇nç Asarcıklı, Ekrem Yeter

Anahtar Kelimeler: Mitral yetersizliği, perkütan mitral annüloplasti, kardiyak senkronizasyon tedavisi

Özet

Bu olgu sunumunda kalp yetersizliği semptomları ve iskemik fonksiyonel mitral yetersizliği (FMR) sebebiyle Carillon™ sistemiyle başarılı olarak koroner venöz mitral annüloplasti yapılan 72 yaşındaki kadın hasta anlatılmaktadır. İşlem sonrası bir miktar klinik iyileşme olan hastanın semptomları devam etmekteydi. Altı ay sonra hastaya kardiyak resenkronizasyon tedavisi (CRT) uygulandı ve hastanın klinik bulgularında ve ekokardiyografik olarak FMR'sinde olumlu ek iyileşme sağlandı. Bu olgu CRT ile perkütan trans-koroner-venöz mitral annüloplastinin olası sinerjistik etkisinden söz etmektedir.